Vad händer med ett abonnemang vid dödsfall?

abonnemang dödsbo
När en anhörig går bort är det många saker att tänka på. En praktisk sak är att säga upp personens abonnemang.

När en person dör övergår till exempel mobilabonnemang och mobilt bredband till dödsboet. I dödsboet är det dödsbodelägarna som bestämmer vad som ska hända med abonnemangen. Dödsboet måste då meddela operatören om att personen avlidit och om abonnemanget ska avslutas eller överlåtas till någon annan. 

Det finns företag som meddelas när en person avlider. Tyvärr är inte mobiloperatörer och bredbandsleverantörer en av dem. Därför är det extra viktigt att du som dödsbodelägare kontaktar företaget. Speciellt om personen hade ett abonnemang med bindningstid. Då kan det bli onödigt dyrt. 

Hur man avslutar ett mobilabonnemang vid dödsfall

När du som dödsbo vill säga upp ett abonnemang fungerar det i princip på samma sätt som när du själv vill avsluta ett abonnemang. Det kan vara lite olika regler beroende på vilken operatör det gäller 

Fråga därför operatören vad som gäller för punkterna nedan.

  • Bindningstid: Hos en del mobiloperatörer kan abonnemanget avslutas i förtid. I vissa fall kan det vara mer komplicerat då de kan vilja fullfölja avtalet. Läs mer om det nedan.
  • Uppsägningstid: Flera mobiloperatörer tillåter att uppsägningstiden räknas från senast dagen för när personen avlider. Andra kan räkna uppsägningen från när den anhöriga meddelar att abonnemanget ska avslutas. 
  • Avbetalning: Dödsboet ansvarar för alla obetalda räkningar för både mobilabonnemang och eventuell telefon eller annan teknisk utrustning. Prata med operatören om detta ska betalas i en slutfaktura eller i en avbetalningsplan. Saknas det pengar i dödsboet för att betala abonnemanget avskrivs fakturorna. 

Tänk på att ställa frågorna via mejl så hela konversationen finns skriftligt. Säger du också upp avtalet, gör det skriftligt så du har bevis på uppsägningen. Om du säger upp abonnemanget muntligt kan du be om att få uppsägningen skriftligt skickat till dig. 

Är man bunden att betala abonnemang bindningstiden ut även om personen dör? 

Ja, tyvärr kan dödsboet behöva fullfölja avtalet. Det som händer när en person avlider är att alla avtal går in i dödsboet och ska hanteras där. Det är därför inget som bara försvinner. 

Är det en mobiloperatör kan du kolla om de är medlemmar i telekområdgivarna. Där har de uppföranderegler som säger att “Om abonnenten avlider ska eventuell uppsägningstid för abonnemanget räknas senast från dagen då abonnenten avled. Eventuella kostnader för återstående bindningstid för abonnemanget ska då tas bort. Operatören har dock rätt till ersättning för hårdvara i enlighet med avtalet.” 

På det viset kan abonnemanget avslutas utan problem. 

Är operatören inte medlem i telekområdgivarna går det alltid att försöka diskutera och förklara att reglerna ses som god sed inom branschen. Till slut är det ändå upp till operatören hur de vill göra. 

Överlåta mobilabonnemang vid dödsfall

Dödsboet kan välja att överlåta mobilabonnemanget till en annan person istället för att avsluta abonnemanget. Den personen tar då över ansvaret för abonnemanget precis som den skulle göra vid ett nytecknande av abonnemang. 

För att överta ett mobilabonnemang gäller följande krav: 

  • Vara över 18 år
  • Klara en kreditkontroll
  • Folkbokförd i Sverige

Genom att överlåta abonnemanget till en annan person behöver inte dödsboet ta hänsyn till bindingstiden som återstår och behöver då inte betala för detta. 

För att överlåta ett abonnemang vid dödsfall kontaktar du operatören som då kan hjälpa dig med överlåtelsen. Det brukar inte kosta något att överlåta abonnemang vid dödsfall.