Avdrag för mobilabonnemang i enskild firma

kan man göra avdrag för mobilabonnemang enskild firma
Som företagare kan du göra avdrag för många saker, däribland mobilabonnemang. MEN du kan också behöva betala uttagsskatt beroende på hur du använder abonnemanget.

Du får göra avdrag för mobilabonnemang i din enskilda firma om abonnemanget mest används för och är nödvändig för ditt företag. Du kan även dra av kostnaden för en telefon som du köper till. Använder du abonnemanget privat kan du behöva betala uttagsskatt. Hur mycket du behöver betala beror på hur mycket du använder abonnemanget i enskilda firman respektive privat. 

Det går att göra vissa avdrag på privata abonnemang om du använder det i arbetet men det är krångligare.

Bra mobilabonnemang för enskilda företag

Bästa minipaketet!
4 GB surf
Fria SAMTAL
0 mån BINDNINGSTID
49 kr/mån i 6 månader därefter 99 kr/mån
Mer info
8 GB surf
Fria SAMTAL
0 mån BINDNINGSTID
74 kr/mån i 6 månader därefter 149 kr/mån
Mer info

Får man göra avdrag för mobilabonnemang i enskild firma?

Ja, mobilabonnemang är avdragsgillt för enskild firma. Du får göra avdrag på både mobilabonnemang och telefon för ditt företag om de behövs för att du ska kunna bedriva din verksamhet. Det vill säga att det hjälper ditt företag att tjäna pengar. 

Du får då göra löpande avdrag för dina kostnader för ditt företagsabonnemang. Telefonens kostnad kan du göra avdrag för direkt då den har en begränsad livslängd och ses som en förbrukningsinventarie. 

Skulle Skatteverket granska ditt företag behöver du kunna motivera och bevisa hur abonnemanget är nödvändigt i företaget. Skulle de komma fram till att abonnemanget inte behövs kan de istället se telefonen och abonnemanget som en förmån. Du kommer då behöva betala förmånsskatt. Då kan du inte längre göra avdrag för mobilabonnemanget eller telefon i firman. 

Läs mer kring vad som gäller kring utgifter för mobilabonnemang och köp av telefon för enskild firma på Skatteverkets webbplats

Du kan behöva betala skatt på privat användning av enskilda firmans abonnemang 

Beroende på vilken form av abonnemang du har för enskilda firman kan du behöva betala uttagsskatt på privat använding av enskilda firmans mobilabonnemang. Detta gäller främst abonnemang där du har rörliga kostnader. Då är det lätt att se vilka samtal och sms som är för företaget och vad som är privat. 

Har du ett mobilabonnemang med en fast månadskostnad, som också är det vanligaste, är det svårare att se hur mycket den används privat respektive jobbet. Då kan du göra avdrag för hela kostnaden för ditt mobilabonnemang i din enskilda firma samtidigt som du använder den privat. 

Tänk bara på att det bara gäller för de tjänster som företaget behöver. Betalar du Storytel med mobilabonnemanget är det förmodligen inte något du behöver i företaget. Då kommer du förmånsbeskattas för den kostnaden.

Osäker på om du får göra avdrag för mobilabonnemang?

Viktigast är att det blir rätt i deklarationen. Skulle du vara osäker på om ditt avdrag för mobilabonnemanget är giltigt eller inte kan du göra ett öppet yrkande i deklarationen. Det betyder att du skriver in en kommentar kring avdraget under övriga upplysningar. Skatteverket granskar sedan kommentaren och beslutar om det är giltigt eller inte. 

Det gör att om du oavsiktligt eller av misstag lämnat felaktiga uppgifter behöver du inte betala skattetillägg. Du kan också kontakta Skatteverket direkt och fråga vad som gäller i ditt fall.

Kan man använda ett privat abonnemang i enskild firma?

Ja, du kan använda ett privat abonnemang i din enskilda firma. Det är jobbigare att redovisa än ett rent mobilabonnemang för företag. Du behöver då göra avdrag för kostnaden som firman har. Det är ett så kallat skäligt avdrag. Resten betalar du sen privat. 

En privat telefon är inte avdragsgill för ditt företag. Det räknas istället som en helt privat kostnad. 

Det är lättare att skaffa ett företagsabonnemang. Det gör att du lättare kan skilja företag och privat åt.