Så fungerar ångerrätt för mobilabonnemang

ångerrätt mobilabonnemang

Ibland har du rätt att ångra ditt köp av mobilabonnemang, och ibland har du inte det. På grund av att ångerrätt för mobilabonnemang är ett lite krångligt ämne ger vi dig här ett rakt svar så du får reda på vad som gäller på ett tydligt sätt.

Kan du ångra ett mobilabonnemang?

Ja, om rätt förutsättningar är uppfyllda kan du ångra ditt köp av mobilabonnemang. Om du har rätt att ångra ditt abonnemangsköp beror bland annat på faktorer såsom var du köpte abonnemanget, hur lång tid det gått sedan köpet genomfördes och på vilket sätt du köpte abonnemanget.

Då har du rätt att ångra ditt abonnemang

 • Du köpte ditt abonnemang på distans, exempelvis via operatörens webbsida.
 • Du köpte ditt abonnemang utanför operatörens affärslokaler, exempelvis av en försäljare utanför en matbutik.
 • Du ångrar dig inom 14 dagar, vilket också är tidsfristen för ångerrätten vid distansköp.

Då har du inte rätt att ångra ditt abonnemang

 • Du köpte ditt abonnemang i en butik, exempelvis en Teliabutik.
 • Du köpte abonnemanget som företagskund.
 • Du ångrar dig efter det att ångerfristen för abonnemanget löpt ut, alltså efter 14 dagar. 

Så ångrar du ditt mobilabonnemang

 1. Kontrollera att du uppfyller de krav som finns för att du ska kunna ångra ditt mobilabonnemang.
 2. Kontakta den operatör du tecknat abonnemang hos, förslagsvis skriftligt via mail så du kan bevisa vad som sagts.
 3. Använd gärna Konsumentverkets ångerblankett då den är gratis att använda och lätt att förstå sig på.
 4. Spara en kopia av uppsägningen. Det vill säga hela e-postkonversationen inklusive eventuella dokument som du får ta del av från operatören.

Ångerrätten gäller i 14 dagar

När du köpt ett abonnemang med eller utan inkluderad telefon, och som omfattas av ångerrätten är det följande regler som gäller:

 • Ett mobilabonnemang kan du i normala fall ångra inom 14 dagar från det att avtalet ingicks.
 • Den inkluderade telefonen eller surfplattan har en ångerrätt på 14 dagar, men den räknas från det att du hämtat ut produkten.
 • Om ångerrätten går ut på en lördag eller söndag flyttas ångerfristen fram till måndagen. 
 • Ångerrätten börjar endast att efter att du fått rätt information om hur ångerrätten fungerar.

Informationen om din ångerrätt ska innehålla detta

Du ska få information om:

 • ångerrätt erbjuds.
 • vilka förutsättningar som ska vara uppfyllda för att ångerrätten ska gälla.
 • hur länge du kan ångra ditt abonnemangsköp.
 • hur du gör för att använda dig av ångerrätten.
 • att du kan använda dig av Konsumentverkets standardformulär om för att kunna ångra ditt köp.
 • hur du gör för att ta del av Konsumentverkets standardformulär.

Om du inte har fått ta del av samtliga av de uppgifter som vi nämnde ovan förlängs ångerrätten till upp till ett år.

I butik får du inte någon ångerrätt

Som vi nämnde ovan får du ingen ångerrätt när du handlar ditt mobilabonnemang i butik. Du kan däremot få öppet köp när du handlar ditt abonnemang i operatörens butik, men det är upp till operatören om de vill ge dig det. Öppet köp ger dig pengarna tillbaka vid ånger inom öppet köp-perioden.

Det finns undantag

Om du blivit kontaktad av en säljare utanför själva butiken precis innan köp gäller ångerrätten trots att du handlat ditt abonnemang i en butik. Ett exempel på hur det kan gå till är att en butikssäljare berättar hur bra deras abonnemang är i caféterian utanför butiken, och du väljer att beställa abonnemanget i butiken.

De sista utvägarna

Om du inte har vare sig ångerrätt eller öppet köp kan du bland annat överlåta ditt mobilabonnemang till någon annan eller byta mobilabonnemang till något som passar dig bättre. 

Värt att veta är att bindningstiden och uppsägningstiden måste vara slopade för att du ska kunna byta abonnemang och/eller operatör utan att behöva vänta. Så det lönar sig alltså att skaffa ett mobilabonnemang utan bindningstid.

Du kan behöva betala om du börjat använda abonnemanget

Om du börjat använda det abonnemang du skaffat kan du bli tvungen att ersätta operatören när du använder dig av ångerrätten. När operatören begär ersättning av dig vill de i regel ha betalt för de samtal och den surf du förbrukat innan du valt att säga upp abonnemanget.

Om du valt att inkludera en mobiltelefon i abonnemanget kan du bli ersättningsskyldig för eventuellt slitage. I de fall operatören inte kan sälja telefonen som ny till nästa kund blir du i regel betalningsskyldig. 

Värt att notera är samtidigt att du har rätt att undersöka telefonen hemma på samma sätt som i butik, alltså exempelvis genom att öppna förpackningen och undersöka alla delar av telefonen. Du ska också ha i åtanke att det är en bra idé att behålla skyddsplasten på telefonen ett tag då det fungerar som ett bevis på att telefonen är sparsamt använd.